Služby

Energetické zariadenia a kotolne

Naša spoločnosť sa zaoberá rekonštrukciou a montážou nových energetických celkov, vodíkových a etylénových pecí ,rekonštrukciou destilačných kolón a sušičov.

Uvod / Energetické zariadenia a kotolne
Uvod / Energetické zariadenia a kotolne
Uvod / Energetické zariadenia a kotolne
Uvod / Energetické zariadenia a kotolne
Uvod / Energetické zariadenia a kotolne

Napíšte nám

overovací kód

Kontakt na nás

Domové role 73
821 05 Bratislava
IČO: 36 302 562
IČ DPH: SK 2020175146

Spoločnosť zapísaná: Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 5029/B

+421 902 913 714
marek.gazdik@alpinet.sk