Služby

Uskladňovacie nádrže a zásobníky

Naša spoločnosť sa dlhodobo zaoberá projekciou, výrobou a montážou nadzemných uskladňovacích nádrží na skladovanie kvapalín podľa normy STN EN 14015.

Neoddeliteľnou súčasťou výroby a montáže sú taktiež silá na sypké hmoty podľa EN 1090.

Uskladňovacie nádrže a zásobníky na skladovanie kvapalín.

Uvod / Uskladňovacie nádrže a zásobníky
Uvod / Uskladňovacie nádrže a zásobníky
Uvod / Uskladňovacie nádrže a zásobníky
Uvod / Uskladňovacie nádrže a zásobníky

Napíšte nám

overovací kód

Kontakt na nás

Domové role 73
821 05 Bratislava
IČO: 36 302 562
IČ DPH: SK 2020175146

Spoločnosť zapísaná: Obchodný register
Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 5029/B

+421 902 913 714
marek.gazdik@alpinet.sk