Profil

ALPINET a.s. Vám ponúka spoluprácu pri realizácii týchto činností:

 • Vypracovanie projektov pre stavebné konanie Inžinierske činnosti
 • Vypracovanie rozpočtov, revízií a časových plánov realizácie
 • Odovzdanie kompletného diela investorom
 • Výroba a montáže oceľových konštrukcií
 • Veľkokapacitné oceľové zásobníky pre skladovanie ropy, ropných produktov a chemických látok
 • Montáže potrubných rozvodov v energetike, chemickom a potravinárskom priemysle
 • Realizácia energetických zariadení, kotolní, energetických blokov, spalinovodov, vzduchovodov
 • Generálny opravy energetických zariadení, kotlov
 • Montáže a dodávky redukčných staníc pary
 • Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tepelných výmenníkov, separátorov pary, kondenzátorov a iných tlakových nádob
 • Dodávka a montáž spalinových výmenníkov
 • Opravy výmenníkov, ekonomizérov tlakových celkoch na kotloch
 • Centrálne zásobovanie parou pre priemyselné ale aj komunálne využitie
 • Dodávku a montáž predizolovaného potrubného systému
 • Dodávky a montáž regulačných staníc plynu
 • Montáže plynovodov Revízie pre tlakové a plynové zariadenia

ALPINET je dodávateľ, ktorého hľadáte!