Kontakt

Alpinet a.s.

Domové role 73

821 05 Bratislava

IČO: 36 302 562

IČ DPH: SK 2020175146

Spoločnosť zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 5029/B

 

Technický riaditeľ

Štefan Gazdík

+421 902 913 712

stefan.gazdik@alpinet.sk
 

Výrobný riaditeľ

Marek Gazdík

+421 902 913 714

marek.gazdik@alpinet.sk

 
 

 

Inžiniering

Prevádzka spoločnosti:

Rastislav Trnavský

Domové role 73

+421 902 913 716

821 05 Bratislava - Ružinov

rastislav.trnavsky@alpinet.sk

+48° 8' 3.07", +17° 10' 24.72" 
   

Inžiniering

 

Peter Bariš

 

+421 902 913 715

 

peter.baris@alpinet.sk