Rok 1997

 

Zákazník : Ligand spol. s r.o.

 • stavba EFPA „I. Etapa, PC 18 SRP Výroba síry“
 • výroba a montáž OK prevádzky, výroba a montáž OK potrubných mostov cca 320 ton, vrátane montáže potrubných vedení,
 • komplexná povrchová úprava OK a potrubia

 

Zákazník : Intech spol. s r.o.

 • PC 1 Revamp hydrogenačného časti Ref. 4, 2. Odstávka
 • montáž čerpadiel a potrubných rozvodov
 • stavba EFPA
 • výroba a montáž potrubných mostov EFA 1, EFA 2, EFA 3, EFB 1, EFH, EFG, FFI
 • povrchová úprava OK potrubných mostov

 

Zákazník : Stavos spol. s r.o.

 • rozvod požiarnej vody na Ref. 5
 • montáž potrubných rozvodov

 

Zákazník : Slovnaft a.s.

 • povrchová úprava skladovacích nádrží ropných produktov
 • komplexné riešenie povrchovej úpravy skladovacích nádrží s objemom 25 000 a 75 000 m³
 • komplexné riešenie povrchovej úpravy guľových zásobníkov

 

Zákazník : Transpetrol a.s.

 • Rekonštrukcia skladovacích nádrží PS 4 Tupá
 • komplexné riešenie povrchovej úpravy skladovacích nádrží