Rok 1999

 

Zákazník : Slovnaft Montáže a Opravy a.s.

 • Oprava laboratória plynovej chromatografie
 • montáž potrubných rozvodov
 • povrchová úprava potrubných rozvodov

 

Zákazník : Slovnaft a.s.

 • Zníženie prašných podielov na PE II
 • montáž potrubných rozvodov
 • povrchová úprava potrubných rozvodov

 

Zákazník : Chladiace veže Bohunice spol. s r.o.

 • Postupná rekonštrukcia JE - V 1
 • výroba a montáž OK potrubných mostov cca 680 ton

 

Zákazník : Exmont s.r.o.

 • VW Bratislava – Nová zvarovňa
 • montáž potrubných rozvodov
 • povrchová úprava oceľových konštrukcií a potrubia

 

Zákazník : Montáže a.s.

 • VW Bratislava – Nová lakovňa
 • montáž potrubných rozvodov
 • povrchová úprava oceľových konštrukcií a potrubia