Rok 2001

 

Zákazník : PALMA – TUMYS a. s.

  • potrubie chladiacej vody
  • montáž technologických a energetických potrubných rozvodov

 

Zákazník : PALMA – TUMYS a. s.

  • Výroba a montáž skladovacieho zásobníka 350 m3 – austenit