Rok 2003

 

Zákazník : PALMA – TUMYS a. s.

  • Desokolóna

 

Zákazník : Intech spol. s r.o.

  • Napojenie nového potrubia DN-150 cez nové armatúry z bloku 52 na blok 44

 

Zákazník : Intech spol. s r.o.

  • Riešenie emisií VOC z ČOV bl.52,92 v areáli Slovnaft a. s.
  • Povrchová úprava potrubia a OK

 

Zákazník : Slovnaft a. s.

  • Filtrácia leteckého petroleja
  • Dodávka na kľúč
  • Stavebná časť
  • Dodávka filtrov a potrubí
  • Kolaudácia stavby