Rok 2006

 

Zákazník : AMYLUM Slovakia s. r. o. Boleráz

  • Výroba dodávka a montáž nerezovej nádrže –Sacharifikačný tank -500 m3

 

Zákazník : AMYLUM Slovakia s. r. o. Boleráz

  • Výmena ohrievača vzduchu na suchej škrobárni
  • Výmena triediča MDX
  • Montáž technologických a energetických potrubných rozvodov
  • Práce na opravách a údržbe technologických zariadení a liniek

 

Zákazník : Intech spol. s r.o.

  • Slovnaft ČOV bl. 126 – zakrytovanie mechanického stupňa, flotačných a zhusťovacích nádrží
  • Montáž spodného plnenia na plnenie autocisterien terminál Kľačany
  • Montáž potrubia ETBE vrátane stáčacích ramien na termináli Bratislava

 

Zákazník : PALMA – TUMYS a. s.

  • potrubie energetické rozvody
  • montáž technologických a energetických potrubných rozvodov