Rok 2008

 

Zákazník : Stroje a Mechanizmy Dunajská Streda

  • montáž 2 ks nádrží v areáli Slovnaft a.s. Bratislava Blok 53, 45 v o objeme-10 000 m3

 

Zákazník : Slovnaft a. s.

  • Dodávka a montáž potrubia pre dúchadlo K 901 k prefuku síl PP3

 

Zákazník : SAPA a.s. – Žiar nad Hronom

  • Dodávka a montáž 2 ks chladiacich veží a recirkulačnej stanice chladiacej vody -stavba na kľúč