Rok 2009

 

Zákazník : AMYLUM Slovakia s.r.o. Boleráz

 • práce na opravách a údržbe technologických zariadení a liniek
 • Výroba a montáž tanku na skladovanie škrobového mlieka 500 m3
 • Výroba a montáž potrubia odparky – ducting počte 3 ks
 • Výroba a montáž Blending tanky – 25 m3 - v počte 3 ks
 • Výroba a montáž oceľových konštrukcii

 

Zákazník : PALMA – TUMYS a. s.

 • práce na opravách a údržbe technologických zariadení a liniek

 

Zákazník : SAPA a.s. – Žiar nad Hronom

 • Potrubie čpavku
 • Úprava potrubných rozvodov plynu

 

Zákazník : SaM Dunajská Streda

 • Výroba a montáž nádrží 5330, 5331 v areáli Slovnaft a.s. 6 000 m3
 • Demontáž nádrží v areáli Slovnaft a.s.
 • Demontáž potrubných rozvodov v areáli Slovnaft a.s. Bratislava
 • Montáž Rekuperačného výmenníka v areáli Duslo a.s. Strážske
 • Montáž potrubných mostov v areáli Slovnaft a.s. Bratislava

 

Zákazník : INTECH s.r.o. Bratislava

 • Inštalácia bezpečnostných armatúr EJ2 v Slovnaft a.s.

 

Zákazník : SES a. s. TLMAČE

 • Výroba a montáž komína Malženice

 

Zákazník : ENETEPS s.r.o. Topoľčany

 • Montáž horúcovodného potrubia DN 500 v meste Bratislava

 

Zákazník : Environ Servis a.s. Vranov nad Topľou

 • Výroba a montáž oceľovej konštrukcie –rekonštrukcia plnenia železničných cisterien V areáli Slovnaft a.s. -Terminál Kľačany