Rok 2011

 

Zákazník : SAPA Žiar nad Hronom

 • Dodávka a montáž technológie –nová anodická oxidácia

 

Zákazník : SES Tlmače

 • Výroba a montáž vzduchových kanálov elektráreň Ledvice

 

Zákazník : SaM Dunajská Streda

 • Pomocné montážne a zváračské práce
 • Montážne práce počas odstávky Slovnaft Bratislava

 

Zákazník : Matador Púchov Continental

 • Oprava tlakového celku na kotly K6

 

Zákazník : Enviral Leopoldov

 • Výroba a montáž uskladňovacích nádrží na hexán
 • Dodávka a montáž plniacich ramien
 • Dodávka a montáž technologického celku stáčania hexánu

 

Zákazník : Polata ČR

 • Montáž zauhľovacích bunkrov

 

Zákazník : SaM Dunajská Streda

 • Oprava strechy nádrže 10 000 m3 v spoločnosti Terminál Kapušany

 

Zákazník : Metrostav

 • Oprava dvoch nádrží na uskladnenie vápencového hydrátu v elektrárni Ledvice

 

Zákazník : Amylum Boleráz

 • Dodávka výroba a montáž OK prestrešenia BY produktov
 • Demontáž oceľového komína z kotlov K1 K2

 

Zákazník : Cortizo Slovakia Nová Baňa

 • Dodávka a montáž –preložka hydrantovej vody DN 150

 

Zákazník : SaM Dunajská Streda

 • Montážne práce Silo sádrovca