Rok 2012

 

Zákazník : Metrostav a.s.

 • Dodávka a montáž skladovacej nádrže N 2602 o objeme 6000m3 na vodné slopy v Slovnaft Bratislava a.s.

 

Zákazník : SES Tlmače

 • Výroba a montáž vzduchových kanálov elektráreň Ledvice

 

Zákazník : SaM Dunajská Streda

 • Pomocné montážne a zváračské práce
 • Montážne práce počas odstávky Slovnaft Bratislava

 

Zákazník : Palma Group

 • Demontáž a montáž ohrevných hadov nádrže

 

Zákazník : Intech

 • Modernizácie VRU
 • Dodávka a montáž technologických celkov
 • Dodávka a montáž OK

 

Zákazník : SaM

 • Montáž paroplynového potrubia DN 500 až 1200
 • Montáž potrubia pary DN 80 až 350

 

Zákazník : Remeslo Stav

 • Horúcovodná prípojka Štrkovec montáž predizolované potrubie DN 250
 • Horúcovodná prípoka Segnerova ulica montáž predizolované potrubie DN 150
 • Horúcovodná prípoka Segnerova ulica

 

Zákazník : PMP Montex

 • Montáž nádrže ST 13 v Českej Rafinerskej Litvínov

 

Zákazník : Sapa profily

 • Výmena a údržba regulátorov plynu

 

Zákazník : Amylum Boleráz

 • dodávka a montáž teplovzdušného vykurovania ,rozvod plynu pre technologické objekty
 • Dodávka a montáž –preložka hydrantovej vody DN 150

 

Zákazník : Intech

 • Dodávka a montáž technologického zariadenia v spoločnosti NooR Malli

 

Zákazník : PMP Montex

 • Montážne a zváracie práce na plynovode DN 800 až 1000

 

Zákazník : SaM

 • Montážne a zváracie práce na potrubie HRP7 v spoločnosti Slovnaft a.s.

 

Zákazník : Intech

 • Dodávka a montáž technológie zeleného oleja s spoločnosti Slovnaft a.s.

 

Zákazník : SaM

 • Montáž Absorbérov o hmotnosti 900 ton v elektrárni Přunérov