Rok 2014

 

ENVIRON SERVIS

 • Nádrže US Steel

 

MONZAR

 • AVD 6- Revamp

 

Intech s.r.o.

 • Odlučovač zeleného oleja

 

Intech s.r.o. 

 • Protipovodňové opatrenia

 

Environ Servis

 • Nádrže Šaľa

 

METROSTAV

 • Oprava mostu-Poľsko

 

SaM, Montex

 • LDPE - Skladové hospodárstvo

 

METROSTAV

 • Montáž priehradovej konštrukcie

 

V-Mont

 • Nádrž N12

 

SaM

 • Pec-KHK-odstávka

 

Euromont

 • demontáž tanku E 18

 

Environ Servis

 • Výroba OK-obslužné plošiny

 

SaM

 • Demontáž a montáž koloná C2-AD5