O spoločnosti ALPINET a.s.

Firma ALPINET a.s. začala svoju činnosť v roku 1993. Prešla dlhým kvalitatívnym aj kvantitatívnym vývojom.
V súčasnej dobe tvorí spoločnosť moderné podnikateľské zoskupenie odborne a technicky zdatných pracovníkov pripravených plniť náročné úlohy a požiadavky zo strany zákazníka. Snahou spoločnosti je stať sa významným hráčom v odvetí služieb, dodávať zákazníkom práce komplexne, kvalitne a včas. Spoločnosť zaručuje vysokú odbornú úroveň všetkých pracovníkov a naďalej zabezpečuje profesionálny rast pracovníkov, s ohľadom na nové technológie a špecifické požiadavky zákazníkov.

Sme držiteľmi:
Certifikátu kvality STN EN ISO 9001:2009. Certifikátu zhody systému riadenia výroby pre výrobu a montáž oceľových zváraných konštrukcií, mostov, plynovodov, potrubí a produktovodov, kotlov a tlakových nádob stabilných podľa STN EN 1090-1,1090-2+A1, STN EN 1993-1,2,3, STN EN 1994-2, STN 73 6201, STN EN 13480, STN 38 6410, STN EN 15001, STN 69 0010-10-1. Všetci naši pracovníci sú preškolení z HSE cez systém SCC a firma pracuje v systéme SCC.

Čo je našim cieľom 

Spoločnosť je od začiatku vzniku vo svojej činnosti zameraná vystupovať ako vyšší dodávateľ stavieb v tuzemsku a v zahraničí v oblasti energetiky, jadrovej energetiky, chemického, petrochemického a potravinárskeho priemyslu, energetických zariadení, skladových nádrží a oceľových konštrukcií. V stručnosti sme sa pokúsili predstaviť Vám našu spoločnosť. Dlhoročné odborné skúsenosti, odhodlanosť a vysoko profesionálny prístup všetkých našich pracovníkov, spokojnosť našich doterajších zákazníkov a výsledky našej činnosti sú zárukou kvality nami dodávaných služieb.

Teším sa na našu budúcu spoluprácu.

S pozdravom
Marek Gazdík
predseda predstavenstva

ALPINET a.s. Vám ponúka spoluprácu pri realizácii týchto činností:

 • Vypracovanie projektov pre stavebné konanie inžinierskej činnosti
 • Vypracovanie rozpočtov, revízií a časových plánov realizácie
 • Odovzdanie kompletného diela investorom
 • Výroba a montáž oceľových konštrukcií
 • Veľkokapacitné oceľové zásobníky pre skladovanie ropy, ropných produktov a chemických látok
 • Montáže potrubných rozvodov v energetike, chemickom a potravinárskom priemysle
 • Realizácia energetických zariadení, kotolní, energetických blokov, spalinovodov, vzduchovodov
 • Generálne opravy energetických zariadení, kotlov
 • Montáže a dodávky redukčných staníc pary
 • Montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba tepelných výmenníkov, separátorov pary, kondenzátorov a iných tlakových nádob
 • Dodávka a montáž spalinových výmenníkov
 • Opravy výmenníkov, ekonomizérov, tlakových celkov na kotloch
 • Centrálne zásobovanie parou pre priemyselné ale aj komunálne využitie
 • Dodávku a montáž predizolovaného potrubného systému
 • Dodávky a montáž regulačných staníc plynu
 • Montáže plynovodov Revízie pre tlakové a plynové zariadenia

ALPINET je dodávateľ, ktorého hľadáte!

Kontaktujte nás

Naša filozofia

Kvalita je to, keď sa vracia zákazník, a nie tovar, alebo služba