Prečo my

„Kvalita je to, keď sa vracia zákazník a nie tovar alebo služba“

Kvalita je významnou zložkou manažmentu ALPINET a.s.. Je nielen základom komerčnej úspešnosti na trhu, ale aj nositeľom celkovej podnikateľskej prosperity, pretože v súčasnosti iba kvalitou možno zaručiť ekonomicky efektívny predaj výrobkov na konkurenčne náročných trhoch.

ALPINET a.s. začala v roku 1998 s budovaním systémov kvality. V auguste 1999 úspešne ukončila prvú etapu budovania systémov kvality, získaním certifikátu pre systém kvality vo zváraní podľa požiadaviek európskej normy STN EN 729-2, ktorú sme získali ako prvá spoločnosť na Slovensku v oblasti výroby a montáže zváraných oceľových konštrukcií a technologických celkov. Ďalej naša spoločnosť vlastní certifikát kvality podľa normy STN ISO 9001:2001

ISO 9000 nie je značka kvality produktu, ani jej záruka. ISO 14000 nie je „zelená“ nálepka na výrobkoch. ISO nehodnotí, ani neskúma systémy manažérstva kvality alebo životného prostredia. Keď má organizácia certifikovaný systém riadenia podľa normy ISO 9000 alebo ISO 14000, znamená to, že nezávislý audítor skontroloval, či proces ovplyvňujúci kvalitu (ISO 9000), resp. proces ovplyvňujúci dopad činnosti organizácie na životné prostredie (ISO 14000) vyhovuje požiadavkám príslušnej normy.

ALPINET je dodávateľ , ktorého hľadáte!

Alpinet európsky zvárací certifikát
Alpinet ISO certifikát - EWF
Certifikáty M.Gazdík plyn + Alpinet ISO 2
Certifikáty plyny+1090
M Klučka IWE certifikaty
M.Gazdík EWT
EWF Schedule
EWF EN ISO 3834
STN EN ISO 3834-2
Prehľad
Osvedčenie 0111-INA/2015
Osvedčenie 0111-INA/2015 PZ O
Osvedčenie 0111-INA/2015 PZ RT
STN EN ISO 3834-2
Osvedčenie Marek Gazdík
Osvedčenie Štefan Gazdík
Osvedčenie Štefan Gazdík - 2
096/4/2010 - TZ-O
096/4/2010 - TZ-O - 2
189/4/2010 - PZ - O
189/4/2010 - PZ - O - 2
19/1/2011 - PZ - S,O
19/1/2011 - PZ - S,O - 2
20/1/2011 -TZ -O
1517-CPR-5532015
EWF 650 - 1
EWF Schedule
188/16/I
CS-03-ZV
CD01-COP-2014 Ing. Marian Klučka
EWF - Ing. Marian Klučka
IWE - Ing. Marian Klučka
1A 068/16 - Ing. Marian Klučka
PED-2418/068/16 - Ing. Marian Klučka
1A 069/16 - Ing. Rastislav Trnavský
PED-2419/069/16 - Ing. Rastislav Trnavský