Uskladňovacie nádrže a zásobníky. Oceľový potrubný systém. Kotolne. Energetické zariadenia. Sme dodávateľ, ktorého hľadáte.

Naša ponuka

Kontaktujte nás

Naša filozofia

Kvalita je to, keď sa vracia zákazník, a nie tovar, alebo služba

Referencie

Prečo my?

Firma ALPINET a.s. začala svoju činnosť v roku 1993. Prešla dlhým kvalitatívnym aj kvantitatívnym vývojom.

V súčasnej dobe tvorí spoločnosť moderné podnikateľské zoskupenie odborne a technicky zdatných pracovníkov pripravených plniť náročné úlohy a požiadavky zo strany zákazníka. Snahou spoločnosti je stať sa významným hráčom v odvetí služieb, dodávať zákazníkom práce komplexne, kvalitne a včas. Spoločnosť zaručuje vysokú odbornú úroveň všetkých pracovníkov a naďalej zabezpečuje profesionálny rast pracovníkov s ohľadom na nové technológie a špecifické požiadavky zákazníkov. 

viac