Referencie

Montáž vápencového sila

Projekt: Montáž sila vápenca
Investor: Vápenka Čertovi schody
Miesto: Tmáň
Dátum: 2015
Montáž vápencového sila

Rok 2021
 • Metrostav CZ - Vodné dielo Gabčíkovo: rekonštrukcia plavebných komôr (horné a dolné vráta + ochranná klapka)
 • MAKS-D s.r.o. - Výstavba ohrievača vzduchu č. 14 – areál U. S. Steel Košice
 • SAM - Výmena pece F1 AD5 – areál SLOVNAFT a.s.
 • Třinecké Železárny - Moravia Steel - Oprava potrubia prívodu zmesného plynu
Rok 2020
 • INTECH s.r.o. - zníženie VOC emisií na LDPE 3 – areál SLOVNAFT a.s.
 • Čepro a.s. - Oprava uskladňovacej nádrže Třemošná
 • STREICHER SK a.s. - Montáž akumulačnej nádrže 2900 m3 - Martinská teplárenská a.s.
Rok 2019
 • CTR MERO Nelahozeves - Montáž uskladňovacej nádrže 125 000m3
 • SAM - Výmena potruia EJ2 prevádzka etylenu – areál SLOVNAFT a.s.
 • SAM - Rekonštrukcia prevádzky AD5 – areál SLOVNAFT a.s.
 • SAM - Rekonštrukcia reaktorov - výmena vnútornej vostavby R101, R102, R103 – areál SLOVNAFT a.s.
 • MAKS-D s.r.o. - Výstavba ohrievača vzduchu č. 24 – areál U. S. Steel Košice
 • SAM - Rekonštrukcia prevádzky LDPE4 – areál SLOVNAFT a.s.
Rok 2018
 • CTR MERO Nelahozeves - Montáž uskladňovacej nádrže 125 000m3
 • SAM - Výstavba uskladňovacej nádrže 90 000m3
 • SAM - Rekonštrukcia prevádzky AD5 – areál SLOVNAFT a.s.
 • SY-TECH s.r.o - Montáž horúcovodu – Mlynské Nivy
 • Žilinská teplárenská a.s. - Montáž horúco vodného potrubia
 • Wintec s.r.o. - Výroba a montáž OK prístreška
 • SAM - Montážne práce počas zarážky – Kralupy nad Vltavou
Rok 2017
 • Iseng Mont Levice - Montáž akumulačnej nádrže 2000m3 - Tepláreň Povžaská Bystrica, s.r.o
 • Euromont Group - rekonštrukcia 4ks uskladňovacích nádrži JET
 • SaM Slovnaft - výstavba uskladňovacej nádrže 10 000m3
 • SaM - rekonštrukcia prevádzky AD5
 • SaM - Montáž potrubia Swaats Slovnaft
 • Metrostav CZ - prekrytie medzipriestoru 4ks nádrží
 • SaM - hlavové potrubie C2
 • SaM – inštalácia a dopojeie parnej turbíny
 • Energochemika - statické projekty
 • SaM - KHK rekonštrukcia radiačnej pece
 • SaM - rekonštrukcia sušiacej pece
Rok 2016
 • Gamagaz - výroba žeriavovej dráhy
 • Euromont Group - potrubie pracej vody CZ
 • SaM - Rekonštrukcia VD6 Unipetrol Litvínov
 • Sy-Tech - Montáž výmenníkovej stanice Bratislava
 • Sy-Tech - montáž a výmena kompenzátorov
 • Messer - oceĺová konštrukcia
 • AioTech - nerezové potrubie k lisom
 • SaM Slovnaft - rekonštrukcia destilačnej kolóny, montáž sušičov
 • Stavzip - OK vrátnica Slovnaft
 • Euromont Group - výstavba uskladňovacej nádrže 30 000m3
 • SaM - Oprava kolóny D4
 • Chemstroj - statické výpočty kotvenia zásobníkov
Rok 2015
 • Environ Servis - Montáž Filipíny
 • AVION Langol s.r.o. - Stáčacie rameno
 • Environ Servis - montáž nádrží Filipíny
 • Montáže Přerov - montáž sila, Vápenka Čertovy schody
 • Sy-Tech - Výmena potrubných uzáverov
 • PMP Montex - membránová elektrolýza
 • SaM Slovnaft - rekonštrukcia prevádzky AVD6
 • SaM Slovnaft - rekoštrukcia vodíkovej pece
 • Metrostav CZ - rekonštrukcia kotlov Prunéřov OK
 • Sy-Tech - montáž horúcovodu a parného potrubia
Rok 2014
 • ENVIRON SERVIS - Nádrže US Steel
 • MONZAR - AVD 6- Revamp
 • Intech s.r.o. - Odlučovač zeleného oleja
 • Intech s.r.o. - Protipovodňové opatrenia
 • Environ Servis - Nádrže Šaľa
 • METROSTAV - Oprava mostu-Poľsko
 • SaM, Montex - LDPE - Skladové hospodárstvo
 • METROSTAV - Montáž priehradovej konštrukcie
 • V-Mont - Nádrž N12
 • SaM - Pec-KHK-odstávka
 • Euromont - demontáž tanku E 18
 • Environ Servis - Výroba OK-obslužné plošiny
 • SaM - Demontáž a montáž kolóna C2-AD5
Rok 2013
 • METROSTAV - OK kotol, zavesenie výparníkov
 • INTECH - Modernizácia
 • VRU - Dusík
 • METROSTAV - OK kotol - šetrná demontáž
 • METROSTAV - Montáž kouřového kanálu
 • EXCON - Naváranie rámov
Rok 2012

Zákazník : Metrostav a.s.

 • Dodávka a montáž skladovacej nádrže N 2602 o objeme 6000m3 na vodné slopy v Slovnaft Bratislava a.s.

Zákazník : SES Tlmače

 • Výroba a montáž vzduchových kanálov elektráreň Ledvice

Zákazník : SaM Dunajská Streda

 • Pomocné montážne a zváračské práce
 • Montážne práce počas odstávky Slovnaft Bratislava

Zákazník : Palma Group

 • Demontáž a montáž ohrevných hadov nádrže

Zákazník : Intech

 • Modernizácie VRU Dodávka a montáž technologických celkov Dodávka a montáž OK

Zákazník : SaM

 • Montáž paroplynového potrubia DN 500 až 1200
 • Montáž potrubia pary DN 80 až 350

Zákazník : Remeslo Stav

 • Horúcovodná prípojka Štrkovec montáž predizolované potrubie DN 250
 • Horúcovodná prípoka Segnerova ulica montáž predizolované potrubie DN 150
 • Horúcovodná prípoka Segnerova ulica

Zákazník : PMP Montex

 • Montáž nádrže ST 13 v Českej Rafinerskej Litvínov

Zákazník : Sapa profily

 • Výmena a údržba regulátorov plynu

Zákazník : Amylum Boleráz

 • dodávka a montáž teplovzdušného vykurovania ,rozvod plynu pre technologické objekty
 • Dodávka a montáž –preložka hydrantovej vody DN 150

Zákazník : Intech

 • Dodávka a montáž technologického zariadenia v spoločnosti NooR Malli

Zákazník : PMP Montex

 • Montážne a zváracie práce na plynovode DN 800 až 1000

Zákazník : SaM

 • Montážne a zváracie práce na potrubie HRP7 v spoločnosti Slovnaft a.s.

Zákazník : Intech

 • Dodávka a montáž technológie zeleného oleja s spoločnosti Slovnaft a.s.

Zákazník : SaM

 • Montáž Absorbérov o hmotnosti 900 ton v elektrárni Přunérov
Rok 2011

Zákazník : SAPA Žiar nad Hronom

 • Dodávka a montáž technológie –nová anodická oxidácia

Zákazník : SES Tlmače

 • Výroba a montáž vzduchových kanálov elektráreň Ledvice

Zákazník : SaM Dunajská Streda

 • Pomocné montážne a zváračské práce
 • Montážne práce počas odstávky Slovnaft Bratislava

Zákazník : Matador Púchov Continental

 • Oprava tlakového celku na kotly K6

Zákazník : Enviral Leopoldov

 • Výroba a montáž uskladňovacích nádrží na hexán
 • Dodávka a montáž plniacich ramien
 • Dodávka a montáž technologického celku stáčania hexánu

Zákazník : Polata ČR

 • Montáž zauhľovacích bunkrov

Zákazník : SaM Dunajská Streda

 • Oprava strechy nádrže 10 000 m3 v spoločnosti Terminál Kapušany

Zákazník : Metrostav

 • Oprava dvoch nádrží na uskladnenie vápencového hydrátu v elektrárni Ledvice

Zákazník : Amylum Boleráz

 • Dodávka výroba a montáž OK prestrešenia BY produktov
 • Demontáž oceľového komína z kotlov K1 K2

Zákazník : Cortizo Slovakia Nová Baňa

 • Dodávka a montáž –preložka hydrantovej vody DN 150

Zákazník : SaM Dunajská Streda

 • Montážne práce Silo sádrovca
Rok 2010

Zákazník : AMYLUM Slovakia s.r.o. Boleráz

 • práce na opravách a údržbe technologických zariadení a liniek
 • Výroba a montáž oceľových konštrukcii

Zákazník : SAPA a.s. – Žiar nad Hronom

 • Úprava potrubných rozvodov plynu

Zákazník : SaM Dunajská Streda

 • Demontáž nádrží v areáli Slovnaft a.s.
 • Demontáž potrubných rozvodov v areáli Slovnaft a.s. Bratislava
 • Montážne práce počas odstávky AVD6 – kolóna C7
 • Výroba a montáž nádrží v areáli Slovnaft a.s.

Zákazník : BIS Dunaj s.r.o. Bratislava

 • Montážne práce počas odstávky AVD6 v areáli Slovnaft a.s. Bratislava

Zákazník : SES a. s. TLMAČE

 • Montáž technologických rozvodov a OK - kotla 440 MW - Malženice
Rok 2009

Zákazník : AMYLUM Slovakia s.r.o.

 • Boleráz práce na opravách a údržbe technologických zariadení a liniek
 • Výroba a montáž tanku na skladovanie škrobového mlieka 500 m3
 • Výroba a montáž potrubia odparky – ducting počte 3 ks
 • Výroba a montáž Blending tanky – 25 m3 - v počte 3 ks
 • Výroba a montáž oceľových konštrukcii

Zákazník : PALMA – TUMYS a. s.

 • práce na opravách a údržbe technologických zariadení a liniek

Zákazník : SAPA a.s. – Žiar nad Hronom

 • Potrubie čpavku Úprava potrubných rozvodov plynu

Zákazník : SaM Dunajská Streda

 • Výroba a montáž nádrží 5330, 5331 v areáli Slovnaft a.s. 6 000 m3
 • Demontáž nádrží v areáli Slovnaft a.s.
 • Demontáž potrubných rozvodov v areáli Slovnaft a.s. Bratislava
 • Montáž Rekuperačného výmenníka v areáli Duslo a.s. Strážske
 • Montáž potrubných mostov v areáli Slovnaft a.s. Bratislava

Zákazník : INTECH s.r.o. Bratislava

 • Inštalácia bezpečnostných armatúr EJ2 v Slovnaft a.s.

Zákazník : SES a. s. TLMAČE

 • Výroba a montáž komína Malženice

Zákazník : ENETEPS s.r.o. Topoľčany

 • Montáž horúcovodného potrubia DN 500 v meste Bratislava

Zákazník : Environ Servis a.s. Vranov nad Topľou

 • Výroba a montáž oceľovej konštrukcie –rekonštrukcia plnenia železničných cisterien V areáli Slovnaft a.s. -Terminál Kľačany
Rok 2008

Zákazník : Stroje a Mechanizmy Dunajská Streda

 • montáž 2 ks nádrží v areáli Slovnaft a.s. Bratislava Blok 53, 45 v o objeme-10 000 m3

Zákazník : Slovnaft a. s.

 • Dodávka a montáž potrubia pre dúchadlo K 901 k prefuku síl PP3

Zákazník : SAPA a.s. – Žiar nad Hronom

 • Dodávka a montáž 2 ks chladiacich veží a recirkulačnej stanice chladiacej vody -stavba na kľúč
Rok 2007

Zákazník : AMYLUM Slovakia s. r. o.

 • Boleráz výroba, dodávka a montáž oceľovej konštrukcie RVF
 • Inštalácia kotla LOSS 28t/ hod
 • Inštalácia filtra RVF
 • Práce na opravách a údržbe technologických zariadení a liniek
 • Montáž technologických a energetických potrubných rozvodov

Zákazník : Intech spol. s r.o.

 • Výroba dodávka a montáž nerezovej nádrže kondenzátu -300 m3
 • Rekonštrukcia plnenia autocisterien terminál Kľačany
 • Modernizácia VRU terminál Stožok

Zákazník : PALMA – TUMYS a. s.

 • potrubie energetické rozvody
 • montáž technologických a energetických potrubných rozvodov
 • práce na opravách a údržbe technologických zariadení a liniek
 • výmena štiepiaceho kotla
 • zosilnenie OK striech budov A,B,C,D

Zákazník : MEGAGAZ -Poľská republika

 • montáž 2 ks nádrží o objeme-10 000 m3
Rok 2006

Zákazník : AMYLUM Slovakia s. r. o.

 • Boleráz Výroba dodávka a montáž nerezovej nádrže –Sacharifikačný tank -500 m3

Zákazník : AMYLUM Slovakia s. r. o.

 • Boleráz Výmena ohrievača vzduchu na suchej škrobárni
 • Výmena triediča MDX
 • Montáž technologických a energetických potrubných rozvodov
 • Práce na opravách a údržbe technologických zariadení a liniek

Zákazník : Intech spol. s r.o.

 • Slovnaft ČOV bl. 126 – zakrytovanie mechanického stupňa, flotačných a zhusťovacích nádrží
 • Montáž spodného plnenia na plnenie autocisterien terminál Kľačany
 • Montáž potrubia ETBE vrátane stáčacích ramien na termináli Bratislava

Zákazník : PALMA – TUMYS a. s.

 • potrubie energetické rozvody
 • montáž technologických a energetických potrubných rozvodov
Rok 2005

Zákazník : Intech spol. s r.o.

 • Inštalácia rekuperačnej jednotky a potrubných rozvodov Terminál Kľačany

Zákazník : Intech spol. s r.o.

 • Výmena čerpadiel na SKP 1
 • Montáž spodného plnenia autocisterien terminál Bratislava

Zákazník : Intech spol. s r.o.

 • Montáž zakrytovania ČOV na bl. 50

Zákazník : Environ servis s. r. o. Vranov nad Topľou

 • Inštalácia čerpadiel a potrubí benzínu a MN z bl. 230 –terminál Kľačany
 • Výroba a montáž nádrže 10 000 m3 v areáli Slovnaft a.s. blok 53.

Zákazník : PALMA – TUMYS a. s.

 • potrubie energetické rozvody
 • montáž technologických a energetických potrubných rozvodov

Zákazník : Slovnaft MaO

 • Oprava plávajúcej plošiny

Zákazník : AMYLUM Slovakia s. r. o.

 • Boleráz Inštalácia filtračného zariadenia PUTSCH
 • Potrubné zapojenie technologických liniek
 • Výroba, dodávka a montáž oceľových konštrukcií
 • Práce na opravách a údržbe technologických zariadení a liniek
Rok 2004

Zákazník : Intech spol. s r.o.

 • Stáčanie PRP PS 201,203,209

Zákazník : Exmont s. r. o.

 • Náter uloženia HRP7

Zákazník : PALMA – TUMYS a. s.

 • potrubie energetické rozvody
 • montáž technologických a energetických potrubných rozvodov

Zákazník : Juhoslávia- rafinéria Novy Sad

 • Guľový zásobník

Zákazník : Slovnaft a. s.

 • HRP7-potrubné rozvody Vysadenie odbočiek

Zákazník : PALMA – TUMYS a. s.

 • OK – chladiacich veží

Zákazník : PALMA – TUMYS a. s.

 • Winterizácia- technológia

Zákazník : Slovnaft a. s.

 • Výmena čerpadla

Zákazník : Exmont s.r.o.

 • Rozšírenie aditivácie MN
Rok 2003

Zákazník : PALMA – TUMYS a. s.

 • Desokolóna

Zákazník : Intech spol. s r.o.

 • Napojenie nového potrubia DN-150 cez nové armatúry z bloku 52 na blok 44

Zákazník : Intech spol. s r.o.

 • Riešenie emisií VOC z ČOV bl.52,92 v areáli Slovnaft a. s.
 • Povrchová úprava potrubia a OK

Zákazník : Slovnaft a. s.

 • Filtrácia leteckého petroleja
 • Dodávka na kľúč
 • Stavebná časť
 • Dodávka filtrov a potrubí
 • Kolaudácia stavby
Rok 2002

Zákazník : PALMA – TUMYS a. s.

 • potrubie energetické rozvody,para, voda dusík
 • montáž technologických a energetických potrubných rozvodov

Zákazník : Juhoslávia

 • Guľový zásobník –oprava 3 ks guľových zásobníkov pre LPG -1000 m3

Zákazník : Slovnaft a. s.

 • HRP7-potrubné rozvody
 • Vysadenie odbočiek

Zákazník : PALMA – TUMYS a. s.

 • OK – chladiacich veží

Zákazník : MaO a. s.

 • výroba a montáž nádrže H-5104 (1200m3)
Rok 2001

Zákazník : PALMA – TUMYS a. s.

 • potrubie chladiacej vody
 • montáž technologických a energetických potrubných rozvodov

Zákazník : PALMA – TUMYS a. s.

 • Výroba a montáž skladovacieho zásobníka 350 m3 – austenit
Rok 2000

Zákazník : PALMA – TUMYS a. s.

 • pasterifikácia Stužovňa
 • montáž OK
 • montáž technologických a energetických potrubných rozvodov cca. 80 ton

Zákazník : PALMA – TUMYS a. s.

 • montáž potrubí a zariadení-dusík

Zákazník : Figaro – Bratislava

 • montáž potrubia čokolády
 • oprava nádrží
Rok 1999

Zákazník : Slovnaft Montáže a Opravy a.s.

 • Oprava laboratória plynovej chromatografie
 • montáž potrubných rozvodov
 • povrchová úprava potrubných rozvodov

Zákazník : Slovnaft a.s.

 • Zníženie prašných podielov na PE II
 • montáž potrubných rozvodov
 • povrchová úprava potrubných rozvodov

Zákazník : Chladiace veže Bohunice spol. s r.o.

 • Postupná rekonštrukcia JE - V 1
 • výroba a montáž OK potrubných mostov cca 680 ton

Zákazník : Exmont s.r.o.

 • VW Bratislava – Nová zvarovňa
 • montáž potrubných rozvodov
 • povrchová úprava oceľových konštrukcií a potrubia

Zákazník : Montáže a.s.

 • VW Bratislava – Nová lakovňa
 • montáž potrubných rozvodov
 • povrchová úprava oceľových konštrukcií a potrubia
Rok 1998

Zákazník : Slovnaft Montáže a Opravy a.s.

 • EFPA PC 21
 • montáž OK potrubných mostov cca 1.400 ton
 • montáž technologických a energetických potrubných rozvodov cca. 1.280 ton

Zákazník : Slovnaft Montáže a Opravy a.s.

 • Generálna oprava AD5
 • Demontáž a montáž potrubných rozvodov

Zákazník : Exmont s.r.o.

 • Rafinery Ubgrading Project, Raytheon a FCC MEROXY
 • povrchová úprava potrubia a oceľových konštrukcií
Rok 1997

Zákazník : Ligand spol. s r.o.

 • stavba EFPA „I. Etapa, PC 18 SRP Výroba síry“
 • výroba a montáž OK prevádzky, výroba a montáž OK potrubných mostov cca 320 ton, vrátane montáže potrubných vedení,
 • komplexná povrchová úprava OK a potrubia

​Zákazník : Intech spol. s r.o.

 • PC 1 Revamp hydrogenačného časti Ref. 4, 2. Odstávka
 • montáž čerpadiel a potrubných rozvodov
 • stavba EFPA
 • výroba a montáž potrubných mostov EFA 1, EFA 2, EFA 3, EFB 1, EFH, EFG, FFI
 • povrchová úprava OK potrubných mostov

Zákazník : Stavos spol. s r.o.

 • rozvod požiarnej vody na Ref. 5
 • montáž potrubných rozvodov

Zákazník : Slovnaft a.s.

 • povrchová úprava skladovacích nádrží ropných produktov
 • komplexné riešenie povrchovej úpravy skladovacích nádrží s objemom 25 000 a 75 000 m³
 • komplexné riešenie povrchovej úpravy guľových zásobníkov

Zákazník : Transpetrol a.s.

 • Rekonštrukcia skladovacích nádrží PS 4 Tupá
 • komplexné riešenie povrchovej úpravy skladovacích nádrží